Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl další pozemky

05.08.2008
ÚZSVM bezúplatně převedl další pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli 15 pozemků, jejichž celková účetní hodnota je téměř 2 miliony korun.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli 15 pozemků, jejichž celková účetní hodnota je téměř 2 miliony korun.

Jednalo se o 8 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v katastrálním území Dvorce u Bruntálu a Vrbno pod Pradědem, které ÚZSVM převedl do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Dále ÚZSVM převedl 7 pozemků v katastrálním území Krnov - Horní Předměstí a Opavské Předměstí do vlastnictví Ř˜editelství silnic a dálnic. V tomto případě se jedná o pozemky, které budou dotčeny stavbou silnice I/57 “ Severovýchodní obchvat města Krnova. Jedná se o 4 pozemky druhu ostatní plocha a komunikace a 3 pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří.

ÚZSVM bezúplatnými převody pozemků o celkové výměře 52 tisíc m2 umožnil sjednocení vlastnictví těles komunikací a pozemků pod nimi.