Středa, 19. února 2020

ÚZSVM předal majetek na Šumavě

12.08.2008
ÚZSVM předal majetek na Šumavě
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl majetek za více než 8 milionů korun Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl majetek za více než 8 milionů korun Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Jedná se o budovy a stavby bývalé Pohraniční stráže v obci Kvilda, které se nacházejí ve zvláště chráněném území národního parku.Rozsudek okresního soudu v Prachaticích z března letošního roku určil, že vlastníkem objektů je Česká republika a příslušným hospodařit je ÚZSVM. Předchozí vlastník nemovitosti dlouhou dobu nevyužíval, ÚZSVM je převzal ve velmi zchátralém stavu a měl tedy zájem na brzkém předání novému majiteli, který objekty opraví a bude je využívat ke své činnosti.Zájem o nemovitosti projevila Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, které jako státní organizaci byl majetek přednostně nabídnut. Předání majetku Správě NP a CHKO Šumava schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

V současné době jsou objekty v katastru nemovitostí již zapsány ve prospěch nového vlastníka.