Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převedl Městu Ústí nad Labem rozsáhlý pozemek

07.08.2008
ÚZSVM převedl Městu Ústí nad Labem rozsáhlý pozemek
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, převedli bezúplatně rozsáhlý pozemek Statutárnímu městu Ústí nad Labem.
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, převedli bezúplatně rozsáhlý pozemek Statutárnímu městu Ústí nad Labem.

Šlo o pozemek v katastrálním území Dělouš, jehož výměra 9.913 m2. Účetní hodnota majetku je téměř 4,8 milionů korun a nachází se pod místní komunikací III. třídy, která je ve vlastnictví právě Města Ústí nad Labem. Převodem ÚZSVM umožnil sjednotit vlastnictví pozemku a tělesa komunikace.

Příslušnost hospodaření s pozemkem přešla na ÚZSVM po zrušení Okresního úřadu Ústí nad Labem.