Pátek, 10. dubna 2020

ÚZSVM převzal do správy zajištěná motorová vozidla

11.08.2008
ÚZSVM převzal do správy zajištěná motorová vozidla
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převzal v uplynulých dnech od Policie ČR do správy několik vozidel, a to až do doby pravomocného rozhodnutí soudu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převzal v uplynulých dnech od Policie ČR do správy několik vozidel, a to až do doby pravomocného rozhodnutí soudu. Vozidla pocházejí z trestné činnosti podezřelé fyzické osoby a jsou zajištěna jako náhradní hodnota.Fyzické osobě byla vozidla zabavena Policií ČR podle §78 trestního řádu. Jedná se o 2 zánovní osobní automobily BMW X3 a Nissan Pathfinder a dále o skútr Benzhou Moto, vše roku výroby 2007. Celková pořizovací hodnota zajištěných vozidel podle kupních smluv činila 2,33 milionů korun.ÚZSVM vozidla převzal na základě pověření a v souladu se zákonem č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a se souhlasem Krajského státního zastupitelství ve Zlíně.Výkon správy takto zajištěného majetku spočívá v zabezpečení jeho ochrany a údržby tak, aby se zamezilo vzniku škod na vozidlech při jejich delším odstavení z provozu.