Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM prodal rozlehlý pozemek

19.08.2008
ÚZSVM prodal rozlehlý pozemek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 1,3 milionu korun prodal pozemky v katastrálním území Lomy u Kunžaku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 1,3 milionu korun prodal pozemky v katastrálním území Lomy u Kunžaku. Celková výměra pozemků je 34.364 m˛.Pozemky se nacházejí v areálu, jehož vlastníkem je nový nabyvatel. Součástí prodeje byly také trvalé porosty na převáděných pozemcích.

Z celkové rozlohy 34.364 m2 je 612 m2 zastavěno stavbami ve vlastnictví nabyvatele, ostatní pozemky slouží jako obslužné “ k uložení druhotných surovin, k parkování apod.Prodejem pozemků ÚZSVM umožnil sjednocení vlastnictví budov a pozemků. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.