Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM prodává pozemky pod garážemi

28.08.2008
ÚZSVM prodává pozemky pod garážemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodali tzv. I. sekci pozemků pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa. ÚZSVM tímto prodejem získal téměř 500 tisíc korun.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodali tzv. I. sekci pozemků pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa. ÚZSVM tímto prodejem získal téměř 500 tisíc korun.

V této 1. etapě bylo prodáno 26 pozemkových parcel o celkové výměře 664 m2. Pozemky zastavěné garážemi jsou ve vlastnictví fyzických osob a členů občanského sdružení.
Všechny prodané pozemky se nacházejí ve velkém uzavřeném areálu, kde je více než 300 garáží. Další sekce II. “ IX. budou také postupně odprodávány, aby v celém areálu došlo ke sjednocení vlastníků staveb a pozemků. Dosud byly nemovitosti užívány na základě zákonných výpůjček.

Příslušnost hospodaření s uvedeným majetkem přešla na ÚZSVM ze zákona, a to po zániku Okresního úřadu v České Lípě. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.