Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM spolupracuje také s Puncovním úřadem

13.08.2007
ÚZSVM spolupracuje také s Puncovním úřadem
Jednou z činností zaměstnanců ÚZSVM je také nakládání s předměty z drahých kovů a kamenů. Nejčastěji se jedná o různé šperky a náramkové hodinky ze žlutého i bílého kovu.

Jednou z činností zaměstnanců ÚZSVM je také nakládání s předměty z drahých kovů a kamenů. Nejčastěji se jedná o různé šperky a náramkové hodinky ze žlutého i bílého kovu. Tyto předměty, pocházející buď z trestné činnosti nebo z odúmrtí, jsou pak v souladu se zákonem předávány Puncovnímu úřadu v Praze.Odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem) předal nyní Puncovnímu úřadu na základě Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu právě takovýto majetek. Jednalo se o řetízek z bílého kovu s fialovými přívěsky, dlouhý 43 cm a 19 cm náramek ze žlutého kovu.