Středa, 23. října 2019

Hraniční přechody “ aktuální situace

28.08.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří s majetkem na 64 silničních hraničních přechodech.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří s majetkem na 64 silničních hraničních přechodech.Do doby připojení České republiky do schengenského prostoru jsou tyto silniční hraniční přechody z 91 % užívány pro potřeby státní správy, především pro potřeby Policie ČR, celní správy a kontrolních orgánů sousedních států. Policie ČR předpokládá jejich případné vyklizení zhruba půl roku po připojení ČR k schengenskému prostoru. Tento předpoklad je základem pro možný harmonogram dalšího nakládání s majetkem na hraničních přechodech.Současnou prioritou ÚZSVM je zajištění nezbytných technických úprav hraničních přechodů tak, aby splnily požadavky schengenských standardů. Až na nepodstatné výjimky ÚZSVM nebude s objekty na hraničních přechodech nakládat dříve, než ČR vstoupí do schengenského prostoru. Poté budou ze zákona osloveny organizační složky státu, a to v první řadě ministerstvo vnitra a celní správa. Pokud některá organizační složka bude nemovitosti nebo jejich části potřebovat, ÚZSVM převede majetek na tuto složku státu.Další v pořadí pro nabídku případného převodu by měly být kraje a obce (nejspíše v tomto pořadí). Převody mohou být bezúplatné, pokud zájemce předloží záměr splňující podmínky pro bezúplatný převod vyžadované zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zaváže se k dodržování dalších podmínek po určitou dobu po nabytí majetku. V případě nezájmu územní samosprávy bude nepotřebný majetek nabídnut soukromým právnickým a fyzickým osobám.Celkovou strategii dalšího nakládání s majetkem na hraničních přechodech po vstupu do Schengenu hodlá ÚZSVM předložit ke schválení Ministerstvu financí s tím, aby další postup schválila také Vláda ČR. Chystaná strategie se bude opírat o skutečnosti, které budou známy až po vstupu ČR do Schengenu, tedy v prvních měsících roku 2008. Konkrétní rozhodování o každém jednotlivém hraničním přechodu bude vždy vycházet z jeho specifických podmínek.
Děkuji za informování veřejnosti.
Mgr. Jana Lysá,

samostatné oddělení Komunikace