Středa, 23. října 2019

ÚZSVM převedl tělocvičnu

16.08.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Velvary budovu tělocvičny s pozemkem.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Velvary budovu tělocvičny s pozemkem. Převedeny byly také další pozemky, na nichž jsou atletické, volejbalové a basketbalové hřiště.

Výměra pozemků je 5.740 m2, jejich celková účetní hodnota činí téměř 1,9 mil. korun. Bezúplatný převod schválilo Ministerstvo financí ČR.Převedené nemovitosti budou podle vyjádření nového majitele sloužit nejenom mládeži místních škol, k dispozici budou také občanům Velvar.ÚZSVM převodem zajistil úsporu státních finančních prostředků, které by jinak musely být vynaloženy na údržbu pro stát nepotřebného majetku.
Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace