Úterý, 19. listopadu 2019

Úspěšnost ÚZSVM při hájení zájmů státu je vyšší než 95 procent

08.08.2006

V uplynulém roce hájil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) před soudy a v soudních řízeních státní zájmy ve 4.690 případech. Největší část sporů vede ÚZSVM v zájmu ochrany majetku, se kterým je příslušný hospodařit sám nebo s ním hospodaří jiné organizační složky státu. V loňském roce jsme prohráli pouze ve 4,6 procentech těchto případů, což osobně považuji za velký úspěch, říká generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk.


Nejčastějšími případy právních sporů řešených ÚZSVM jsou majetkové spory vyplývající z hospodaření s majetkem státu. V uplynulém roce ÚZSVM řešil 4.438 těchto případů. Jde o spory, ve kterých je buď zpochybňováno vlastnické právo státu jako takové nebo v nich jde o ochranu vlastnického práva a jeho obsahu, např. o nájemné, o náhradu škody způsobenou na státním majetku apod. Na druhé straně ÚZSVM čelí také žalobám, kdy se jiné subjekty než státní domáhají náhrady škody vůči státu, sděluje generální ředitel.


U těchto agend je prakticky nemožné uvést hodnotu majetku pro stát v daném sporu získaného nebo zachráněného. Mimo této nevyčíslitelné sumy spočívá úspora také v tom, že namísto advokátních kanceláří pracujících na komerční bázi za poměrně vysoké odměny, je stát zastupován svými zaměstnanci (v rámci měsíční mzdy, bez nároku na další finanční odměnu). Pro ilustraci je možno uvést, že ve sporu o částku 50.000.000,- Kč činí odměna advokáta podle platného tarifu za zastupování v jednom stupni soudního řízení cca 780.000,- Kč. Z celkového počtu 4.438 soudních pří ÚZSVM prohrál jen ve 4,6 procentech případů. Pro soukromou advokátní kancelář by to byla vynikající reference, říká Vaněk.


Dalšími případy právních sporů jsou spory vedené namísto jiných organizačních složek státu, tedy spory podle § 2 až § 10 Zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V těchto sporech ÚZSVM obhajuje vlastnická práva státu k majetku, se kterým není příslušný hospodařit a v podstatě tak poskytuje ostatním organizačním složkám státu právní servis pokud jde o zastupování před soudy a obdobnými orgány. Loni bylo těchto případů 234. Nejznámějšími případy tohoto typu zastupování, ve kterých ÚZSVM zvítězil, byl spor o určení vlastnictví Paláce Kinských na Staroměstském náměstí v Praze a spor o určení vlastnictví k bývalému Domu Sovětské vědy a kultury v Rytířské ulici v Praze, doplňuje ředitel.


V uplynulém roce již také druhým rokem poskytoval ÚZSVM právní pomoc obcím. Tato právní pomoc byla vyvolána množícími se žalobami šlechtických rodů o navrácení majetku. Typickým příkladem byla naše pomoc obci Choltice, kde jsme společně s obecním úřadem vyhráli spor o určení vlastnictví k choltickému zámku. O jeho navrácení usilovali potomci šlechtického rodu Thun-Hohenstein, vysvětluje Vaněk. V roce 2005 obce o tuto možnost právní pomoci zažádali v 18 případech.