Středa, 23. října 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v hodnotě 103 milionů korun

02.08.2006
Administrativní budovu včetně zastavěného pozemku a pozemků přilehlých na ulici L. Váchy ve Zlíně v uplynulých dnech převedl bezúplatně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno).

Statutární město Zlín tak získalo od státu jednu z nejdůležitějších správních budov ve městě. Uskutečněným převodem dochází současně k výrazné úspoře státních finančních prostředků, které taková údržba a správa administrativní budovy vyžadovala a zároveň k vyřešení užívacích a vlastnických vztahů k tomuto objektu.

Bezúplatný převod objektu byl uskutečněn na základě usnesení vlády a schválení Ministerstvem financí ČR. Statutární město Zlín na základě smlouvy o výpůjčce již několik let plně využívalo budovu pro výkon veřejné správy, přičemž smluvní podmínky převodu zaručují tento účel využití po dobu nejméně dalších 20 let.