Středa, 23. října 2019

ÚZSVM inicioval výměnu administrativní budovy

21.08.2006
S účinností od 1.7. 2006 byla uskutečněna výměna budov mezi ÚZSVM, odborem Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice) a Úřadem práce v Táboře na základě usnesení vlády ČR č. 428 ze dne 13. 4. 2005.

S účinností od 1.7. 2006 byla uskutečněna výměna budov mezi ÚZSVM, odborem Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice) a Úřadem práce v Táboře na základě usnesení vlády ČR č. 428 ze dne 13. 4. 2005.Touto výměnou budovy tak ÚZSVM vyšel vstříc potřebám Úřadu práce v Táboře.
Nová adresa ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště České Budějovice

Odbor Odloučené pracoviště Tábor

Roháčova ulice 2614

390 02 TáborBc. Izabela Noveská

vedoucí samostatného oddělení Komunikace