Neděle, 26. ledna 2020

Co to bude stát? Ať se stará stát!

14.08.2003

 

Zaujalo nás

 


 

Státu propadá majetek bez dědiců, ruiny i předměty zabavené při trestné činnosti


 

Rozbitý tank je ale jen kamínkem v hromadě nepřesátého písku. "Státní majetek, který dosud ležel ladem a nikdo se o něj nestaral, je skutečně obrovský," říká Izabela Filová, tisková mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad s poněkud krkolomným názvem, jehož zkratka ÚZSVM připomíná spíš čítankové bflmpsvz než navýsost seriózní státní instituci, je vlastně teprve batole. První narozeniny oslavil letos 1. července a za jednu ze svých možná poněkud nevděčných oblastí činnosti vděčí zejména zrušeným okresním úřadům, které státní majetek dříve spravovaly.

"Úřad řeší obrovské množství případů v tuzemsku i zahraničí, spravuje přes sto sedmdesát tisíc nemovitostí jako domy, různě rozsáhlé pozemky a podobně, ale nakládá i s majetkem, který policie zabavila při objasňování trestné činnosti," upřesňuje Izabela Filová. Někdy jde o majetek povahy tekuté, například nezdaněný líh. Na Břeclavsku ho policie zabavila zhruba 35 000 litrů. A nešlo jen o krácení daně a jiné povinné platby, které výrobce lihu zanedbal. Při výrobě použil dokonce zdraví ohrožující látku butanol. Likvidace lihu není zadarmo, za jeho vylití v čističce odpadních vod Modřice u Brna zaplatí stát 137 000 korun.Zapomenuté nádobíčko"Úřad státní majetek spravuje, eviduje, získává, ale také prodává, čímž přináší do státní pokladny značné částky. Jen za rok naší existence jsme zastupovali stát ve čtyřech tisících případů a pro státní pokladnu jsme získali částku pohybující se v několika milionech korun," uvádí Izabela Filová. "Úřad se zkrátka stará o státní majetek a prostřednictvím svých právních zástupců zastupuje Českou republiku také v několika mezinárodních sporech, které kvůli probíhajícímu jednání nemůžu specifikovat."

Vedle případů mnohamilionového majetku se pod "střechou" úřadu řeší i záležitosti kuriózní.Tak třeba o zřícenou zvoničku v Mukařově teď místo zrušeného Okresního úřadu v Litoměřicích pečuje odbor Odloučené pracoviště Litoměřice ÚZSVM.

Státu rovněž patří zabavené kasařské náčiní z 1. republiky nalezené při odhalené trestné činnosti nebo nádherné monstrance - liturgické předměty, které byly zadrženy v písecké prodejně se starožitnostmi. "S cílem tyto předměty prodat je sem přinesla osoba, která je nalezla při vyklízení strakonického hradu. Nyní je prostřednictvím úřadu převzalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a brzy se jich ujmou zkušené ruce restaurátorů." Státní majetek může být povahy různé. A někdy dokonce štěká.

 Ten pes je státní!"Haló, to je úzetesvéem?" ozvalo se v telefonu během mé návštěvy. "Pobíhá tu pes bez obojku, volala jsem na městský úřad, ale prý je to už ve vaší kompetenci, tak si pro něj rychle přijeďte, než někoho sežere," oznamoval trochu nervózní ženský hlas.

"Podle zákona je za opuštěná zvířata, nejčastěji psy, úřad zodpovědný a musí se o ně řádně postarat," vysvětluje tisková mluvčí. "Prostřednictvím útulků zajišťujeme pravidelné lékařské prohlídky, očkování a dostatek krmiva. Majetkem státu zůstává nalezené zvíře jeden rok, pokud se o něj ovšem mezitím nepřihlásí majitel. Za uplynulý rok se úřad musel postarat o tisíc opuštěných psů."

Zatoulaného či vyhozeného psa dopravují do městského útulku městská policie a občané. Tentokrát (kvůli naší reportáži) asistovala tisková mluvčí Izabela Filová, která jinak nemá odchyt zvířat vlastníma rukama v pracovní náplni. Někdy se vyděšenému a hladovému psovi do auta vůbec nechce, zvlášť má-li s lidmi nedobré zkušenosti; náš nalezenec byl zřejmě rád, že se ho někdo ujal, a nikoho z nás nesežral.

 Zemřít bez dědicůDo působnosti úřadu spadá i takzvaná odúmrť. Slovo zavání krchovem, jde ovšem o terminus technicus, o případy, kdy majetek po zemřelém člověku nikdo nezdědí, a tak připadne státu. Postarat se o něj musí úřad. "Jde o majetek různé finanční hodnoty , jako jsou třeba domy, obrazy a starožitnosti, jindy o částky zdánlivě zanedbatelné," říká mluvčí úřadu.

Z pohledu státních úředníků jsou si však bohatí i chudí zemřelí rovni, protože soupis majetku je třeba provést ve všech případech. Smutná práce, když probíráte staré fotografie, knížky s věnováním, hrníčky, řadu šatů ve skříni, procházíte vzpomínkami, které už nikomu chybět nebudou...

Zapsat se musí každá nalezená položka. Není to nic příjemného, pobývat v příbytku, kde nebožtík ležel třeba i několik dnů.

Z pozůstalostí bez dědiců má však stát finanční přínos: většina majetku po osamělých nebožtících se prodá a peníze pak putují do státní pokladny. "Například Územní pracoviště Brno ÚZSVM vyřešilo za uplynulý rok celkem jednadevadesát případů odúmrtě a majetek, který připadl tímto způsobem státu, měl hodnotu více než osm milionů korun," říká Izabela Filová.

 Úředníků bude méněÚřad má být obdobou takzvané finanční prokuratury, jež spravovala státní majetek za 1. republiky. Výhrady k jeho práci však už zazněly, mimo jiné kvůli počtu úředníků. "S majetkem jsme přebrali i většinu zaměstnanců okresních úřadů, na začátku naší existence jsme jich měli více než tři tisíce," přiznává tisková mluvčí. "Počet zaměstnanců však postupně snižujeme a myslím, že jsme jednou z mála institucí v této zemi, která ho zredukuje téměř na polovinu. Potíže bývalých zaměstnanců okresních úřadů řešíme. Případ dvou učitelek z Prostějovska, jimž po propuštění a zrušení okresního úřadu nechtěl nikdo zaplatit poslední měsíce práce, vyřešil nakonec náš úřad a dlužné peníze učitelkám za několik dnů vyplatil." Není to prý sice typický příklad práce nového úřadu, ale je tu snad alespoň náznak toho, že státní úředník nemusí být vždy jen synonymum hromady razítek, papírování a zbytečných průtahů. Uvidíme, jak se nová instituce osvědčí. Její čas teprve přichází.

 Jak to chodí v EvropěVe Velké Británii vykonává funkci ochránce státního majetku Treasure Solicitor, jehož kancelář se zabývá zastupováním nejen institucí, ale někdy i osob. Rakouská

Finanzprokuratur je centrální orgán a formálně spadá pod ministerstvo financí. Italská Avvocatura dello Stato podléhá přímo premiérovi a má košatou regionální strukturu. Ve Francii je monopolním zástupcem státu soudní agentura; zaměstnává úředníky, na základě jejichž pokynů jednají akreditovaní advokáti. Ve Španělsku je zastoupení státu organizačně začleněno do ministerstva spravedlnosti a zahrnuje i speciální tým zaměřený na boj s korupcí.