Úterý, 18. února 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA ÚZSVM

31.08.2005

V pondělí dne 29. 8. 2005 byl Policií ČR v prostoru celnice v Králově Dvoře zajištěn na základě usnesení Vrchního státního zastupitelství movitý majetek Ing. Radovana Krejčíře. Tento majetek byl na místě předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), neboť ÚZSVM je státním zástupcem pověřen správou zajištěného Krejčířova majetku.


Vzhledem k okolnostem případu a skutečnosti, že majetek je dosud ve vlastnictví R. Krejčíře bude ÚZSVM nakládat s tímto majetkem podle pokynů státního zástupce, případně soudu.


Jedná se o větší množství movitého majetku “ především nábytek a jiné vybavení bytu, elektroniku, motocykly, jízdní kola, sportovní vybavení, nářadí a výstroj. Majetek je v současné chvíli umístěn ve speciálních skladech ÚZSVM, položkově oceňován a účetně evidován.


Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.


Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace