Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM převedl desítky pozemků pod komunikacemi

24.08.2005

Celkem 39 pozemků pod komunikacemi a silnicemi II. a III. třídy v účetní hodnotě téměř 880 tisíc korun převedl v uplynulém období ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy) na nové vlastníky. K převodům dochází za spolupráce s obcemi a Středočeským krajem, které jsou podle zákona o pozemních komunikacích vlastníky místních komunikací.Pozemky jsou v těchto případech předávány bezúplatně z důvodu veřejného zájmu. Tímto majetkoprávním vypořádáním ÚZSVM zajišťuje, aby docházelo ke sjednocení vlastnictví pozemků a komunikací.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace