Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM zajistil likvidaci 10 tun zabraných věcí

18.08.2005

V uplynulých dnech zajistil ÚZSVM likvidaci deseti tun věcí zabraných v trestním řízení v souvislosti s porušením autorských práv. Jednalo se zejména o textilní zboží, kompaktní disky, obuv a alkohol. Hodnota zabraného majetku byla v usnesení Okresního soudu v Chebu vyčíslena na více než 51 milion korun.Věci byly zajištěny při prohlídce nebytových prostor v areálu tržnice Svatý Kříž v Chebu. Fyzickou likvidaci provedl ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Cheb ve spolupráci s Policií ČR vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o padělané zboží a některé položky způsobují při případném delším skladování kontaminaci okolí.O propadnutí těchto věcí státu rozhodl soud na základě skutečnosti, kdy se pachatel dopustil trestného činu neoprávněného zasahování do zákonem chráněných práv k zvukovému záznamu a porušování autorských práv.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace