Středa, 27. května 2020

ÚZSVM přispěje do státní pokladny

31.08.2004


Odbor Odloučené pracoviště Tábor ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice) řeší v současné době převzetí majetku z dědictví, které připadlo státu jako tzv. odúmrť (majetek osob, které zemřely a nemají zákonného, ani závětního dědice).Součástí dědictví jsou cenné věci, umělecké a umělecko - průmyslové předměty, peněžní částka v hotovosti, zůstatky na vkladní knížce, povinnosti ze stavebního spoření a bytový dům se stavební parcelou a zahradou. To vše v celkové hodnotě téměř 5 milionů korun.V případech odúmrtí vysílá ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu právní zástupce, kteří zmapují a zaevidují pozůstalost. ÚZSVM nechá majetek ohodnotit soudním znalcem a posléze jej nabídne k prodeji. Získanou sumu poté odvádí do státní pokladny.