Neděle, 26. ledna 2020

Pardubický kraj získal od ÚZSVM deset pozemků pod komunikacemi

27.08.2013
Pardubice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl nemovitosti v celkové účetní hodnotě téměř 700 tisíc korun do vlastnictví Pardubického kraje.
Jednalo se o 10 pozemků v katastrálních územích Svítkov, Lázně Bohdaneč, Bukovina nad Labem, Hrachoviště u Býště a Srch o výměře 4.037 m2.
 
Všechny pozemky se nacházejí pod silnicemi III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje a jejich převodem došlo ke sjednocení vlastníka tělesa komunikace a pozemků pod ním.
 
ÚZSVM tímto úkonem umožnil lepší výkon vlastnických práv při správě komunikací.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace