Neděle, 26. ledna 2020

Šperky z dědictví předal ÚZSVM Puncovnímu úřadu

06.08.2013
Břeclav - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), předal Puncovnímu úřadu sadu šperků z drahých kovů a kamenů. Jednalo se o soubor řetízků, přívěsků, náušnic a prstenů z drahých kovů a kamenů.
Šperky předal ÚZSVM Puncovnímu úřadu, který jako orgán státní správy vykonává úkoly na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Součástí činnosti tohoto úřadu jsou také aukční prodeje movitých předmětů z drahých kovů a kamenů, které získává od ÚZSVM. Jak vyplývá ze zveřejněné výroční zprávy, vydražil Puncovní úřad v roce 2012 celkem 390 položek cenností, které byly nabídnuty k prodeji ve dvou aukcích, jejichž výnos činil více než 2,5 milionu korun.
 
ÚZSVM získal tyto šperky na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace