Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pro zbudování volnočasového areálu

01.08.2013
Svitavy - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Moravská Třebová 6 pozemků v katastrálním území Moravská Třebová. Majetek o celkové výměře 2.176 m² má účetní hodnotu přes 35 tisíc korun.
ÚZSVM umožnil městu Moravská Třebová pokračovat v budování Volnočasového areálu Knížecí louka – Moravská Třebová. Knížecí louka se rozkládá na jižním okraji města. Území má rozlohu cca 10,5 ha. V současné době nemá louka žádné využití, pouze v severním cípu se nachází hřiště, které je využíváno místní školou.
 
Návrh volnočasového areálu počítá se zbudováním cyklostezky, in-line stezky a s vytvořením plochy pro konání kulturních akcí, koncertů, pořádání cirkusů apod. na místě stávajícího hřiště. Návrh trasy stezky navazuje na projekt Lokální biocentrum Knížecí louka, který je navržen do jižní poloviny Knížecí louky.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace