Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal budovu s pozemky městské policii

13.08.2013
Ústí nad Orlicí - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně ve veřejném zájmu budovu a pozemky do vlastnictví města Ústí nad Orlicí.
Dvoupodlažní budova se nachází v centru města a bude užívána jako sídlo městské policie a  dalších agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
 
Součástí převodu byly i dva pozemky, a to parcela pod budovou a pozemek, který tvoří veřejnou zeleň v okolí.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace