Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal investiční mince za více než dva miliony Národnímu muzeu

19.08.2013
Ústí nad Labem - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal sbírku investičních mincí, medailí a drobného numismatického materiálu v celkové hodnotě téměř 2,15 milionu korun Národnímu muzeu v Praze.
Jednalo se o soubor 433 mincí. Součástí sbírky většinou zlatých mincí jsou např. dřevěné kazety se čtyřmi, pěti i šesti mincemi, vydané v letech 2000 – 2008 v hodnotách od 2.500 až 50.000 korun.
 
Mezi nejhodnotnější mince patří zlatý stodukát Vladislav II. v hodnotě 250 tisíc korun, vydaný v roce 2006, zlatý čtyřicetidukát Ludvík I. také z roku 2006 v hodnotě 99 tisíc korun, kazeta se čtyřmi zlatými mincemi sv. Václava z roku 1933-4 v celkové hodnotě přes 205 tisíc korun, zlatý desetidukát vydaný v roce v 2008 u příležitosti korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem z roku 1458 v hodnotě 22 tisíc korun. Mezi další zajímavé exponáty patří např. zlatá medaile vydaná k výročí 750 let od založení Menšího Města pražského v hodnotě 25 tisíc korun, zlatá medaile vydaná k 660. výročí od korunovace Karla IV. českým králem v hodnotě 25 tisíc korun, medaile k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka o velikosti 37 mm a v hodnotě také 25 tisíc korun. Do souboru patří např. i sada 12 kusů euromincí, sada slovenských mincí a euromedailí, sada 13 kusů egyptských mincí a cihla 1 kg stříbra – Switzerland v hodnotě 8 tisíc korun, dále zlaté medaile Národní parky ČR a mnoho dalších. Zajímavá je i velká půlkilová stříbrná plaketa, vydaná k výročí římských dohod v letech 1957-2007, v hodnotě více než 16 tisíc korun.
 
 ÚZSVM získal uvedené předměty na základě Rozsudku vrchního soudu v Praze, kterým byl podle trestního zákoníku uložen trest propadnutí věci.
  
ÚZSVM předal sbírku muzeu na základě doporučení Ministerstva kultury ČR.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace