Úterý, 12. listopadu 2019

Brněnské muzeum získalo od ÚZSVM bankovky z nedávné historie

12.08.2013
Brněnské muzeum získalo od ÚZSVM bankovky z nedávné historie
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), předal Moravskému zemskému muzeu v Brně československé bankovky z doby komunistické totality.
Jednalo se o soubor 33 kusů bankovek v nominálních hodnotách 10, 20, 25 a 50 Kčs emitovaných Státní bankou československou v letech 1960 až 1970. Bankovky obohatí sbírkové fondy numismatického oddělení Moravského zemského muzea.
 
Převod se uskutečnil v souladu s doporučením Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR.  Vzhledem k tomu, že brněnské muzeum je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, získalo bankovky bezúplatně, ve veřejném zájmu. Státu připadly v roce 2012 v souladu s unesením Okresního soudu v Břeclavi jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.