Úterý, 12. listopadu 2019

Majetek z trestné činnosti prodán do sběru

02.08.2013
Majetek z trestné činnosti prodán do sběru
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), byl postoupen odborem Odloučené pracoviště Kladno k realizaci majetek z trestné činnosti. Ten připadl do vlastnictví státu pravomocným usnesením Krajského soudu v Praze a byl uskladněn v centrálním skladu Policie ČR.
V souladu se schváleným protokolem o likvidaci majetku prodal ÚZSVM 70 položek kovových součástí z důvodu mechanického poškození a zkorodování jako druhotnou surovinu akciové společnosti TROJEK za částku převyšující 6 tisíc korun.