Úterý, 12. listopadu 2019

Pardubický kraj získal od ÚZSVM deset pozemků pod komunikacemi

27.08.2013
Pardubický kraj získal od ÚZSVM deset pozemků pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl nemovitosti v celkové účetní hodnotě téměř 700 tisíc korun do vlastnictví Pardubického kraje.
Jednalo se o 10 pozemků v katastrálních územích Svítkov, Lázně Bohdaneč, Bukovina nad Labem, Hrachoviště u Býště a Srch o výměře 4.037 m2.
 
Všechny pozemky se nacházejí pod silnicemi III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje a jejich převodem došlo ke sjednocení vlastníka tělesa komunikace a pozemků pod ním.
 
ÚZSVM tímto úkonem umožnil lepší výkon vlastnických práv při správě komunikací.