Úterý, 12. listopadu 2019

Povodí Moravy získalo bezúplatně od ÚZSVM pozemky na Nových Mlýnech

28.08.2013
Povodí Moravy získalo bezúplatně od ÚZSVM pozemky na Nových Mlýnech
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl státnímu podniku Povodí Moravy pozemky nacházející se v zátopě dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny.
Jednalo se o dvě parcely o celkové výměře 3.520 m2 ležící v katastrálním území Strachotín. Nemovitosti získal stát v roce 2011 v souladu s usnesením Okresního soudu v Břeclavi jako tzv. odúmrť po zůstaviteli, který zemřel v roce 1988. Převedené pozemky využijí vodohospodáři k výkonu své činnosti a k plnění úkolů v rámci vlastní působnosti.
 
Vodní dílo Nové Mlýny – dolní nádrž leží na řece Dyji jako poslední a zároveň největší ze soustavy tří novomlýnských nádrží. Zatopená plocha činí přibližně 1.700 ha a objem vody při maximální hladině je téměř 84 mil. m³. Výstavba soustavy tří nádrží byla schválena v roce 1972, dolní nádrž byla dokončena v roce 1988, o rok později byla uvedena do provozu.
 
Účelem zbudovaného vodního díla je snížení povodňových průtoků vody, zajištění závlahových odběrů pro zemědělství a průmysl, trvalé zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení povodňových průtoků, chov ryb a zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrže. Vedle toho slouží i k umělému zaplavování lužních lesů, k rekreaci, k výrobě elektrické energie a má také význam pro zlepšení kvality vody v toku Dyje.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.