Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM převedl Liberci bezúplatně pozemek pod mateřskou školkou

21.08.2013
ÚZSVM převedl Liberci bezúplatně pozemek pod mateřskou školkou
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli Statutárnímu městu Liberec pozemek v areálu mateřské školy nacházející se v katastrálním území Rochlice u Liberce. Účetní hodnota nemovitosti o rozloze 609 m2 činí necelých 342 tisíc korun.
Předmětem převodu byla parcela zastavěná stavbou budovy mateřské školy ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Na převedeném pozemku stojí část hospodářského pavilonu, část pavilonu „L“ a část spojovacího krčku. Nemovitost byla dosud městem užívána na základě výpůjčky.