Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM převedl pozemky státnímu podniku Povodí Ohře

05.08.2013
ÚZSVM převedl pozemky státnímu podniku Povodí Ohře
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal letos v červenci do užívání státnímu podniku Povodí Ohře 4 pozemky v katastru nemovitostí specifikované jako koryto vodního toku přirozené nebo upravené.
Jednalo se 3 pozemky v katastrálním území Hory u Jenišova o výměře 3.121 m2 a 1 pozemek v katastrálním území Dolní Žďár u Ostrova o výměře 1.760 m2.
 
Pozemky v účetní hodnotě téměř 35 tisíc korun předal ÚZSVM v souladu se zákonem o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a dále v souladu se zákonem o státním podniku.