Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal Havlíčkovu Brodu čtyři pozemky

15.08.2013
ÚZSVM prodal Havlíčkovu Brodu čtyři pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal nemovitosti za 770 tisíc korun městu Havlíčkův Brod.
Jednalo se o 4 pozemky o výměře 960 m2 v lokalitě ulice Pražská, které budou městem využity pro úpravu stávajících komunikací, parkovacích stání i údržbu veřejné zeleně v bytové zástavbě.