Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal na Vysočině vyhořelý dům se zemědělskými pozemky

22.08.2013
ÚZSVM prodal na Vysočině vyhořelý dům se zemědělskými pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal nemovitosti v katastrálních územích Jackov a Moravské Budějovice. Za dům poničený požárem, zahradu a polnosti zaplatili noví majitelé více jak 480 tisíc korun.
Celková výměra zastavěné části domu a související zahrady je 1.103 m2.  Nemovitost se podařilo prodat až ve 4. kole výběrového řízení. V samostatných výběrových řízeních byly prodány i další nemovitosti související s původním vlastníkem vyhořelé usedlosti, konkrétně pole o celkové výměře 32.035 m2. ÚZSVM získal tento majetek na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.