Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM prodal pozemek ve Všehrdech

09.08.2013
ÚZSVM prodal pozemek ve Všehrdech
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v prvním kole výběrového řízení nemovitost za 426 tisíc korun.
Jednalo se o rozsáhlý pozemek nepravidelného tvaru v katastrálním území Všehrdy o rozloze 20.532 m2, mimo zastavěné území obce. Na pozemku nejsou žádné stavby ani venkovní úpravy, pouze neošetřované porosty. Podle územního plánu obce se pozemek nachází v zastavitelné ploše mimo zastavěné území.