Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM prodal torza budov ze zrušeného vojenského areálu

30.08.2013
ÚZSVM prodal torza budov ze zrušeného vojenského areálu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal v 15. kole výběrového řízení 20 objektů v bývalém vojenském areálu Špičák v katastrálním území Chlum u Rakovníka za 207 tisíc korun.

Jednalo se o torza budov, které byly dříve využívány jako skladovací haly, sklady a strážnice. S pozemky pod stavbami je příslušná hospodařit Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která o objekty zájem neprojevila.

Budovy byly v minulosti převedeny smlouvou o převodu práva hospodaření na Okresní úřad Rakovník a ÚZSVM je získal po zániku okresních úřadů.