Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM zajistil likvidaci nepovolené stavby

23.08.2013
ÚZSVM zajistil likvidaci nepovolené stavby
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil ve spolupráci se stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic, odstranění „černé“ stavby v katastrálním území Pohřebačka na Opatovickém písníku.
Jednalo se o skokanský můstek z ocelové konstrukce o výšce cca 13 m nad terénem, který byl postaven bez příslušného povolení. Můstek odstranil vlastník stavby.