Pondělí, 24. února 2020

Zaměstnanci ÚZSVM našli šperky ukryté ve skříni

26.08.2013
Zaměstnanci ÚZSVM našli šperky ukryté ve skříni
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), předal Puncovnímu úřadu nalezenou sadu šperků z drahých kovů a kamenů.

Jednalo se o 17 šperků - řetízků, přívěsků, náramků, náušnic a prstenů ze zlata a drahých kamenů, které nalezli pracovníci ÚZSVM při závěrečném úklidu nemovitosti, jen pár dnů před vyhlášením výběrového řízení na její prodej.

Šperky se nacházely v šatní skříni, mezi svršky oděvů. Při projednávání pozůstalosti byly tyto šperky zahrnuty do dědictví dodatečným projednáním a tím došlo k navýšení hodnoty získaného majetku o více než 38 tisíc korun.

 
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o umělecká díla, sbírkové předměty ani o věci muzejní a galerijní hodnoty, byl soubor šperků předán Puncovnímu úřadu, který jako orgán státní správy vykonává úkoly na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů.