Úterý, 12. listopadu 2019

Zchátralá usedlost prodána v 6. kole výběrového řízení

16.08.2013
Zchátralá usedlost prodána v 6. kole výběrového řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal v šestém kole výběrového řízení bývalou zemědělskou usedlost v katastrálním území Trpík za 350 tisíc korun.

Usedlost tvoří rodinný dům, chlév, stodola a otevřený přístřešek. Součástí prodeje byl i spoluvlastnický podíl v  rozsahu ½ pozemků, které jsou určeny k zemědělským účelům.

ÚZSVM získal majetek z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.