Pondělí, 24. února 2020

Hospodářské stavby zámku v Žitenicích získala katolická církev

12.08.2014
Litoměřice 12. srpna 2014 - Dvě stavby tvořící hospodářské zázemí zámku Žitenice na Litoměřicku vydalo Odloučené pracoviště ÚZSVM Litoměřice v rámci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Vyšehradská kapitula je majitelem žitenického zámku, pocházejícího z poloviny 17. století. Nově získala do svého vlastnictví i budovu pivovaru a dům šafáře, spolu s příslušnými zastavěnými pozemky o celkové rozloze 542 m2. Obě stavby jsou zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Severočeského kraje. Souhrnná účetní hodnota vydaného majetku činí 561 tisíc korun.
 
Nemovitosti historicky vlastnila katolická církev, respektive vlastnické právo na ně bylo v knihovní vložce a zemských deskách zapsáno na Vyšehradské proboštství, nyní Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
 
Na místě dnešního zámku v Žitenicích stála již v 15. století tvrz. Na konci 16. století došlo k její přestavbě na nynější renesanční dvoupatrový zámek se dvěma křídly do pravého úhlu. Na přelomu 17. a 18. století byla památka barokně přestavěna a stavební úpravy si vyžádal i požár z roku 1806. Zámecky dvůr uzavírá zeď s kamennou branou se znakem vyšehradské kapituly a probošta, snad Huga z Königsecku, na štítě. Žitenické panství patřilo do majetku vyšehradských proboštů až do 20. století. Zámek byl v rámci navrácení vyšehradské kapitule vyklizen, v minulosti byly jeho prostory využívány i jako archivní depozitář.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace