Pondělí, 17. února 2020

Zbudování památníku koncentračního tábora umožní pozemky od ÚZSVM

25.08.2014
Liberec - Dva pozemky, které byly součástí koncentračního tábora, bezúplatně převedl ÚZSVM, Odloučené pracoviště Liberec městu Rychnov u Jablonce nad Nisou.
​Parcely, prohlášené za kulturní památku, se nacházejí v Rychnově poblíž vlakového nádraží a v těsné blízkosti bývalého továrního komplexu, který byl během druhé světové války součástí koncentračního a pracovního tábora Gross Rosen (též zjednodušeně Reichenau). Podle odborníků Severočeského muzea v Liberci a následných průzkumů stála na pozemcích táborová kuchyně a vede pod nimi spojovací chodba do továrny. Další chodby se nachází na vedlejších pozemcích, ústí do továrny a do protileteckého krytu a podzemních prostor, kam měla být přesunuta i část zařízení továrny. Vstupy do podzemí byly po válce zavaleny. Podzemní dílo je poslední faktickou památkou na práci vězňů koncentračního tábora. V současnosti provádí město geofyzikální průzkumné práce podzemních chodeb, které hodlá v budoucnu opravit, zrestaurovat a zpřístupnit návštěvníkům. ÚZSVM proto městu převedl majetek s omezující podmínkou na 10 let, a to za účelem vybudování památníku koncentračního tábora.
 
V minulosti bylo k pozemkům zřízeno trvalé užívání pro Zemědělské družstvo Mír v Kokoníně. To bylo dohodou ukončeno a po přezkoumání stavu, polohy a využití pozemků Pozemkovým fondem ČR se pozemků poté ujal Okresní úřad v Jablonci nad Nisou.
 
Účetní hodnota nemovitostí o celkové výměře 3.191 m2 je 16 tisíc korun. Vklad vlastnického práva pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou byl proveden dne 8. 8. 2014, a to s právními účinky vkladu k 16. 7. 2014.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace