Středa, 23. října 2019

Dementi: Pozemky pod údajně nelegální cyklostezkou na Hlučínsku nepatří ÚZSVM

21.08.2014
Dementi: Pozemky pod údajně nelegální cyklostezkou na Hlučínsku nepatří ÚZSVM
Část pozemků pod „na černo“ vybudovanou cyklostezkou vedoucí z obce Štěpánkovice do Kravař na Hlučínsku nejsou majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Tvrzení autorů reportáží zveřejněných minulý týden v severomoravských médiích nepřímo naznačující, že zaměstnanci regionální pobočky ÚZSVM v Ostravě nemají přehled o spravovaném majetku, jsou tak zcela nepravdivá a zavádějící.
Reportéři České televize Ostrava a Českého rozhlasu Ostrava při tvorbě přípěvků o nelegální cyklostezce vycházeli z informací poskytnutých starostou obce Štěpánkovice Bernardem Halfarem.  Současná vlastnická práva na zmiňovaný pozemek parc. č. 2130 v katastrálním území Štěpánkovice jsou jiná, než jak ve zprávách zaznělo.  Nemovitost sice byla skutečně původně v katastru vedena na listu vlastnictví ÚZSVM, ale v květnu letošního roku byla převedena do příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.