Středa, 23. října 2019

Polička odkoupila od ÚZSVM pozemky v areálu městských Technických služeb

15.08.2014
Polička odkoupila od ÚZSVM pozemky v areálu městských Technických služeb
Čtyři pozemky pod skladišti v areálu Technických služeb odkoupilo město Polička od Odloučeného pracoviště ÚZSVM Svitavy. Kupní cena nemovitostí činí 370 tisíc korun.
ÚZSVM převedl městu Polička bezúplatně dalších osm pozemků o celkové rozloze 6.511 m2  a v účetní hodnotě 45,5 tisíce korun, na nichž se nachází veřejně přístupná účelová komunikace. Jedná se o původní svršek bývalé železniční vlečky, odstraněné v roce 2009.