Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM je již na Facebooku a na Twitteru!

14.08.2014
ÚZSVM je již na Facebooku a na Twitteru!
Nová informační média – sociální sítě Facebook a Twitter - začal využívat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k informování široké veřejnosti o aktivitách, záměrech a plánech Úřadu. Na Facebooku mimo jiné zveřejňujeme zprávy o dění v úřadě, o zajímavých nabídkách a prodejích nemovitého i movitého majetku a k nalezení jsou zde i odkazy na články různých zpravodajských serverů píšících o ÚZSVM.

Mikroblog Twitter obsahuje nejnovější a nejpodstatnější informace z činnosti ÚZSVM, doplněné odkazy na vybrané aktuality zveřejněné na webu www.uzsvm.cz. Již nyní sleduje tento informační zdroj téměř 80 odběratelů (takzvaných followerů). Je mezi nimi několik ústředních státních institucí, včetně Úřadu vlády ČR, České národní banky a Ministerstva vnitra, i několik novinářů a zaměstnanci ÚZSVM.

 

Twitter:        https://twitter.com/uzsvm