Středa, 23. října 2019

ÚZSVM převedl řádu Boromejek nemovitosti v areálu domova pro seniory

12.08.2014
ÚZSVM převedl řádu Boromejek nemovitosti v areálu domova pro seniory
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), uzavřel dohodu o majetkovém vyrovnání církevního majetku na základě výzvy Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v celkové účetní hodnotě bezmála 8,5 milionu korun.
Předmětem dohody o vydání církevního majetku uzavřené dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla budova v areálu Domova pro seniory v obci Sloupnice v katastrálním území Horní Sloupnice a 8 původních pozemků, které přešly na stát na základě darovací smlouvy v roce 1960.
 
Některé pozemky bylo před vydáním nutno oddělit geometrickým plánem. Dále ÚZSVM nechal zpracovat znalecký posudek na ocenění věcného břemene pro smlouvu o pozemkové služebnosti stezky a cesty k nevydávaným pozemkům, jejíž uzavření Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského také požadovala.
 
ÚZSVM uzavřel dohodu 25. 6. 2014 a protokolem z 9. 7. 2014 předal majetek kongregaci.