Středa, 27. května 2020

ÚZSVM prodal městu Semily pozemek pod kulturním centrem Golf

27.08.2014
ÚZSVM prodal městu Semily pozemek pod kulturním centrem Golf
Pozemek pod Kulturním centrem Golf odprodalo Odloučené pracoviště ÚZSVM Semily vlastníku stavby - Městu Semily. Cena nemovitosti dosáhla částky téměř 1,3 milionu korun.
Pozemek se nachází v centru města u soutoku řeky Jizery a říčky Olešky. Stát jej získal znárodněním na základě dekretu prezidenta republiky Beneše č. 100/1945 Sb. a město Semily si ho až dosud pronajímalo. Prodejem umožnil ÚZSVM vypořádání právního vztahu k užívanému majetku a současně sjednotil vlastnictví pozemku a stavby.