Středa, 23. října 2019

ÚZSVM vydal církevní pozemek ve Štětí

28.08.2014
ÚZSVM vydal církevní pozemek ve Štětí
Další pozemek na základě dohody o vydání církevního majetku předal zpět Římskokatolické farnosti Štětí nad Labem ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), v katastrálním území Štětí I.
Předmětem dohody o vydání církevního majetku uzavřené dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byl pozemek o výměře 236 m2 a účetní hodnotě 1.652 korun. Pozemek tvoří plocha zeleně, se vzrostlými břízami a okrasné keře. Parcela sousedí s dalším pozemkem ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Štětí nad Labem, na němž stojí objekt k bydlení. V minulosti nemovitosti sloužily k duchovním účelům či k účelu obydlí duchovních. Z dřívějších zápisů v pozemkové knize vyplývá, že pro katastrální území Wegstädtl (Štětí – městečko u cesty) bylo vlastnické právo vedeno na římskokatolickou faru.
 
Vklad vlastnického práva pro Římskokatolickou farnost Štětí nad Labem byl proveden dne 15. 7. 2014, právní účinky vkladu nastaly k 23. 6. 2014.