Stará dřevěnice bude sloužit ochranářům

23.01.2023 - Nový Jičín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně bezúplatně převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky rekreační chalupu v Horní Bečvě, kterou získal z odúmrti.

Dřevěnice se třemi pozemky o celkové výměře 1 724 m2 se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ochranáři ji využijí k zajištění své činnosti na území Beskyd. Bude také sloužit k ubytování zaměstnanců a členů zahraničních vědeckých expedic.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:01 Foto Horní Bečva 2.jpg02 Foto Horní Bečva 1.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.