Státní pozemkový úřad získal další zemědělskou půdu

14.04.2021 - Domažlice

ÚZSVM v Domažlicích převedl dalších 10 000 m2 zemědělské půdy na Státní pozemkový úřad.

Jedná se o majetek ve třech katastrálních území – 7 pozemků, které stát nabyl na základě došetření nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

Konkrétně se jedná o majetek v katastrálním území Bělá nad Radbuzou, kde bylo šetřením zjištěno, že dle pozemkové knihy jde o veřejný statek (tj. volně přístupný veřejný majetek) – majetek státu, a dále o majetek v katastrálním území Domažlice a Mrákov, který byl zapsán do vlastnického práva ČR s příslušností hospodařit ÚZSVM na základě dědických Usnesení Okresního soudu v Domažlicích. Dědická řízení byla zahájena z podnětu ÚZSVM.

Přílohy: pole-ccc.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.