Stížnosti a petice, oznámení o korupci

Stížnosti a petice

Vyřizováním stížností a petic a také oznámení o podezření na korupci či na nežádoucí chování na pracovišti ÚZSVM se zabývá odbor Kontroly.

 

Komunikace s odborem Kontroly a protikorupční linka ÚZSVM:

Telefon: 225 776 489

E-mail: petice.stiznosti@uzsvm.cz

Adresa:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Kontroly

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

Podatelny: v sídlech Územních pracovišť.

Schránka pro příjem listinných oznámení, která je přístupná v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 9:00 do 16:00 hodin a v pátek od 9:00 do 15:00 hodin, umístěná v budově Ústředí, na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v prostorách chodby bočního vchodu z Plavecké ulice, mimo dosah kamerového systému.

 

Oznámení podezření na korupci

V souladu s Interním protikorupčním programem ÚZSVM jsou oznamovatelům podezření na korupci či zjištění korupčního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály Úřadu.

Oznámení podezření na korupci by mělo obsahovat zejména:

  • identifikaci osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání, včetně všech zainteresovaných osob, popř. osob profitujících z takového jednání;
  • podrobný a souvislý popis možného korupčního jednání včetně časového sledu;
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání;
  • případný požadavek na zajištění anonymity oznamovatele.

  

PROTIKORUPČNÍ LINKA Ministerstva financí ČR

Telefon: 257 043 800

E-mail: korupce@mfcr.cz

 

Na tuto telefonní linku a e-mailovou adresu je možné hlásit korupční případy, s nimiž se setkáte na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

  

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů. Podrobnosti k podání trestního oznámení jsou dostupné zde.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.