Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Strakonice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Strakonice:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Velké náměstí 216
386 01 Strakonice
Ředitelka:
Ing. Veronika Oberpfalzerová
Tel.: 383 377 203
E-mail: veronika.oberpfalzerova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Oberpfalzerová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Strakonice

ÚZSVM zajistil pokácení suchých stromů ve Vodňanech

16.01.2019

Na Strakonicku navázali zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na dosavadní výbornou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky při zajišťování pokácení dřevin.

ÚZSVM přispěl k vyřešení staveb zapsané na neznámého vlastníka ve Strakonicích

19.12.2018

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Strakonice podařilo dořešit stavby původně zapsané neznámého vlastníka. Jednalo se o tři zděné přístřešky umístěné na pozemcích ÚZSVM.

Vstup do areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích již patří městu

29.11.2018

Strakonické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo městu Strakonice pozemek o celkové rozloze 331 m2, na kterém se nachází hlavní přístupová cesta na místní hřbitov.

další aktuality