Pondělí, 19. srpna 2019

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun

16.08.2019
Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně na základě usnesení Okresního soudu nabyl dědictví po zemřelém, jako tzv. odúmrť a to nemovitý a movitý majetek, který se podařilo úspěšně prodat.

Dodatečně objevený poklad připadl státu

15.08.2019
Dodatečně objevený poklad připadl státu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně připadl majetek po zemřelém bez dědiců. Po ukončení projednání dědictví vyšel však najevo ještě další majetek, o kterém neměli v ústavu pro psychicky nemocné, kde muž zemřel, žádné záznamy.

Historické miskové váhy našly v elektronické aukci nového majitele

14.08.2019
Historické miskové váhy našly v elektronické aukci nového majitele
Zaměstnancům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami se podařilo prodat v prvním kole elektronické aukce starožitné miskové váhy.

ÚZSVM čistí katastr po neexistujícím státním podniku v Hořovicích

14.08.2019
ÚZSVM čistí katastr po neexistujícím státním podniku v Hořovicích
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně si po prošetření dokladů zapsalo na list vlastnictví v katastru nemovitostí dva pozemky v Hořovicích, které patří státu, ale jsou zapsané na neexistující státní subjekt.

ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka

13.08.2019
ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově podal katastrálnímu úřadu návrh k provedení přepisu vlastníka pozemku, kterým doposud byl Okresní průmyslový podnik Benešov, státní podnik v likvidaci, zaniklý v roce 2001. Jednalo se o pozemek s výměrou 103 m2.

ÚZSVM spravoval zajištěný vůz Mercedes Benz

09.08.2019
ÚZSVM spravoval zajištěný vůz Mercedes Benz
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně bylo v roce 2015 pověřeno správou vozidla značky Mercedes Benz, zajištěného jako náhradní hodnota za peněžní prostředky, které byly výnosem z trestné činnosti.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu prsteny a řetízky zabavené podvodnému prodejci

08.08.2019
ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu prsteny a řetízky zabavené podvodnému prodejci
Středočeskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo na základě usnesení Okresního soudu Praha-východ 16 prstenů a 8 řetízků ze žlutého kovu pocházejících z trestné činnosti.

ÚZSVM musel zlikvidovat části motorů odcizených vozidel

06.08.2019
ÚZSVM musel zlikvidovat části motorů odcizených vozidel
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středních Čechách v součinnosti s Policií ČR a odbornou firmou zlikvidoval části motorů. Jednalo se o převodovky a řídící jednotku k vozidlům Renault Clio a Kangoo. Jednotlivé komponenty pocházely z původně odcizených motorových vozidel.

Lety u Dobřichovic se díky ÚZSVM zbavily problémové lokality

06.08.2019
Lety u Dobřichovic se díky ÚZSVM zbavily problémové lokality
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodalo stavební parcelu o výměře 40 m², na níž se nachází chata jiného vlastníka, a navazující pozemkovou parcelu o výměře 701 m2 v obci Lety u Dobřichovic. Majetek přešel na stát před zhruba 30 lety jako odúmrť.

ÚZSVM prodal pozemky pod Proboštským rybníkem

05.08.2019
ÚZSVM prodal pozemky pod Proboštským rybníkem
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky v Brandýse nad Labem do vlastnictví Českého rybářského svazu za kupní cenu 250 000 Kč.

ÚZSVM získal hrobové příslušenství po první československé docentce

02.08.2019
ÚZSVM získal hrobové příslušenství po první československé docentce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi převzal hrobové příslušenství v obci Loukov, jehož vlastník nebyl znám. Šetřením bylo zjištěno, že původním vlastníkem byla významná byzantoložka prof. PhDr. Milada Paulová DrSc., která zemřela v roce 1970. Milada Paulová byla první československou docentkou a také první profesorkou v Československu přednášející na Karlově univerzitě.

ÚZSVM prodal chatu s pozemky ve Zdibech za 662 tisíc korun

02.08.2019
ÚZSVM prodal chatu s pozemky ve Zdibech za 662 tisíc korun
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí rekreační chatu a dva pozemky ve Zdibech. Nemovitosti získal stát jako odúmrť.

Tachlovice získaly pozemek u školního hřiště

01.08.2019
Tachlovice získaly pozemek u školního hřiště
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech bezúplatně převedlo obci Tachlovice pozemek, který se nachází v blízkosti hřiště u místní základní a mateřské školy.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci hasičskou sekeru z trestné činnosti

01.08.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci hasičskou sekeru z trestné činnosti
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo prostřednictvím elektronické aukce hasičskou sekeru, kterou získal v rámci trestního řízení.

ÚZSVM prodal pozemek nedaleko osady Hořalka

31.07.2019
ÚZSVM prodal pozemek nedaleko osady Hořalka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 71 m2 nedaleko osady Hořalka u Přestavlk za 4 000 korun.

ÚZSVM prodal ve Štěchovicích stavební parcelu pod 60 let starou chatou

31.07.2019
ÚZSVM prodal ve Štěchovicích stavební parcelu pod 60 let starou chatou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách prodal ve výběrovém řízení pozemek o výměře 74 m². Jednalo se o stavební pozemek v obci Štěchovice, jehož součástí je stavba chaty bez čísla popisného.

ÚZSVM v Kolíně odvedl do státního rozpočtu 600 000 korun z odúmrtě

30.07.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně nabyl finanční prostředky na základě usnesení Okresního soudu v Kolíně jako dědictví po zemřelé z tzv. odúmrti.

ÚZSVM získal majetek z odúmrti v hodnotě téměř 680 tisíc korun

30.07.2019
ÚZSVM získal majetek z odúmrti v hodnotě téměř 680 tisíc korun
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně připadl po muži, který zemřel bez dědiců, majetek ve výši téměř 680 000 Kč. Jednalo se převážně o finanční prostředky na vkladní knížce a movité věci.

ÚZSVM získal ve středních Čechách osm pozemků po nedostatečně identifikovaných vlastnících

30.07.2019
ÚZSVM získal ve středních Čechách osm pozemků po nedostatečně identifikovaných vlastnících
Na středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se obrátila obec Březová-Oleško se žádostí o převod pozemků v obci Březová u Zvole. Tyto pozemky převážně slouží obci jako účelové komunikace a jsou hojně využívané občany. Jednalo se mimo jiné o pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky. Na těchto pozemcích hodlá obec vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky, ale bez identifikace nedostatečně identifikovaných vlastníků, které vlastní předmětné pozemky není tento záměr obce možný. O identifikaci těchto neznámých vlastníků požádal také Krajský úřad Středočeského kraje.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci puškohled pocházející z trestné činnosti

29.07.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci puškohled pocházející z trestné činnosti
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu puškohled s montáží značky Meopta, typ Artemis 2100. Puškohled byl zajištěn při domovní prohlídce muže, který byl posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 8 roků se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.