Středa, 23. října 2019

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

Kladno získalo dva pozemky pro rozvoj dopravní infrastruktury

23.10.2019
Kladno získalo dva pozemky pro rozvoj dopravní infrastruktury
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Kladno dva pozemky o celkové výměře 2766 m2, které se nacházejí katastrálním území Dubí u Kladna za 2,98 milionu korun.

ÚZSVM zlikvidoval neobvyklou pěstírnu marihuany

23.10.2019
ÚZSVM zlikvidoval neobvyklou pěstírnu marihuany
Příbramskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla do správy na základě rozhodnutí Městského úřadu v Dobříši pěstírna marihuany v podobě skříně, kterou měl k tomuto účelu speciálně upravenou muž z Dobříšska.

Rybáři získali pozemek pod Turyňským rybníkem

22.10.2019
Rybáři získali pozemek pod Turyňským rybníkem
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 30 718 m2 ležící v katastrálním území Tuchlovice za 450 000 korun. Pozemek tvoří část Turyňského rybníka a jeho novým majitelem se stal Český rybářský svaz, který se o rybník stará.

Dobříš získala část pozemku v areálu bývalého pivovaru a sladovny

22.10.2019
Dobříš získala část pozemku v areálu bývalého pivovaru a sladovny
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo městu Dobříš pozemek o rozloze 19 m2, na kterém se nachází veřejně přístupná komunikace.

ÚZSVM předal hrdinská ocenění Unhošti a Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně

22.10.2019
ÚZSVM předal hrdinská ocenění Unhošti a Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo pamětní odznak a medaili včetně písemných certifikátů, které byly uděleny válečnému veteránovi za příkladné působení při obraně vlasti v době 2. světové války. ÚZSVM získal tato ocenění jako odúmrť, neboť jejich majitel zemřel bez dědiců.

Národní muzeum a Puncovní úřad získaly movité věci získané z odúmrtě

21.10.2019
Národní muzeum a Puncovní úřad získaly movité věci získané z odúmrtě
Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo 190 předmětů z odúmrtě, část putuje Národnímu muzeu, část získal Puncovní úřad.

Po více než sedmdesáti letech až ÚZSVM dořešil vlastnická práva k pozemku

18.10.2019
Po více než sedmdesáti letech až ÚZSVM dořešil vlastnická práva k pozemku
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dořešilo vlastnická práva k pozemku v katastru Libeř po více než sedmdesáti letech.

ÚZSVM v Kolíně prodal podíl na domu za 396 tisíc korun

18.10.2019
ÚZSVM v Kolíně prodal podíl na domu za 396 tisíc korun
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v Předhradí spoluvlastnický podíl o velikosti 2/16 k domu a pozemku o výměře 374 m2.

Středočeský kraj získal osm pozemků na Benešovsku

15.10.2019
Středočeský kraj získal osm pozemků na Benešovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově bezúplatně převedl do vlastnictví Středočeského kraje osm silničních pozemků s celkovou plochou 3 550 m2 v katastrálních územích Vysoká u Kosovy Hory, Všechlapy nad Blanicí, Václavice a Divišov u Benešova zastavěné tělesy silnic II. a III. třídy a jejich součástmi ve vlastnictví Středočeského kraje.

ÚZSVM prodal dva pozemky v obci Okrouhlo za 605 tisíc korun

14.10.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky v obci Okrouhlo za 605 tisíc korun
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo přímým prodejem dva pozemky v obci Okrouhlo za 605 000 korun.

ÚZSVM dořešil vlastnictví pozemku v Tachlovicích

11.10.2019
ÚZSVM dořešil vlastnictví pozemku v Tachlovicích
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodalo formou přímého prodeje pozemek v centrální části obce Tachlovice, který byl původně ve vlastnictví místní církve.

ÚZSVM prodal na Kolínsku dva pozemky za 760 tisíc korun

11.10.2019
ÚZSVM prodal na Kolínsku dva pozemky za 760 tisíc korun
Kolínskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo v obci Nová Ves I prodat 2 pozemky přesahující výměru 22 tisíc m2 za 760 550 Kč.

ÚZSVM dohledal nejasného vlastníka pozemků, který byl více než 50 let po smrti

11.10.2019
Na středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se obrátila společnost zastupující Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve věci dohledání vlastníků dvou pozemků pro potřeby majetkově právního vyrovnání v rámci přípravy výstavby „Pražského okruhu D0 – úsek 511 – Běchovice – D1“.

Pozemky u Horních Krut již mají nového vlastníka

11.10.2019
Pozemky u Horních Krut již mají nového vlastníka
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně se podařilo prodat podíl jedné poloviny pozemků v obci Horní Kruty.

ÚZSVM předal pozemek v Chyňavě dědici

10.10.2019
ÚZSVM předal pozemek v Chyňavě dědici
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně vydalo majetek dědici v obci Chyňava. Jedná se o podíl ideální ½ pozemku o velikosti 288 m2, který tvoří jeden funkční celek se sousední části pozemku patřící dědici.

O historické časopisy byl v elektronické aukci velký zájem

10.10.2019
O historické časopisy byl v elektronické aukci velký zájem
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci soubor německých obrazových časopisů „Signal“ z válečného období mezi lety 1942 až 1945.

Obec Drobovice získala pozemky pod chodníkem

09.10.2019
Obec Drobovice získala pozemky pod chodníkem
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo do vlastnictví obce Drobovice v okrese Kutná Hora pozemek, na němž se nachází chodník ve vlastnictví obce.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci bustu sochaře Josefa Václava Myslbeka

09.10.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci bustu sochaře Josefa Václava Myslbeka
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci mosaznou bustu českého sochaře Josefa Václava Myslbeka, která státu připadla z trestné činnosti.

Městu Český Brod byly bezúplatně převedeny pozemky pod chodníky

07.10.2019
Městu Český Brod byly bezúplatně převedeny pozemky pod chodníky
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo do vlastnictví města Český Brod tři pozemky, na nichž se nacházejí chodníky ve vlastnictví města.

ÚZSVM v Kolíně našel nové majitele pro bývalé církevní pozemky

04.10.2019
ÚZSVM v Kolíně našel nové majitele pro bývalé církevní pozemky
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemky, na kterých se nachází těleso místní komunikace IV. třídy, která zajišťuje přístup mimo jiné k místní čističce odpadních vod, do vlastnictví městyse Kounice.