Stříteži nad Ludinou jsme bezúplatně převedli pozemek

14.09.2020 - Přerov

Pracovníci přerovského pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedli obci Střítež nad Ludinou pozemek o výměře 193 m2 a v hodnotě 26 980 Kč.

Pozemek se nachází v intravilánu obce a je z větší části zastavěn místní komunikací III. třídy ulicí Ke Hřbitovu. Na malé části se nachází veřejná zeleň se sloupem veřejného osvětlení, který je ve vlastnictví obce. 

Původně se jednalo o církevní majetek, zapsaný před rokem 1948 ve prospěch Katolického farního kostela sv. Matouše ve Stříteži nad Ludinou. Na základě výzvy Římskokatolické farnosti Střítež nad Ludinou, zastoupené Arcibiskupstvím Olomouckým, byl vyhotoven geometrický plán, který pozemek rozdělil na část nezastavěnou komunikací, a tato byla vydána církvi v souladu se zákonem na základě dohody o vydání. Část, jež byla zastavěna místní komunikací, nemohla být církvi vydána a byla tedy převedena obci.

Přílohy: 1174 (1).jpg 1174 (2).jpg 1174 (3).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.