Pondělí, 19. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Svitavy

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Svitavy:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Milady Horákové 366/6
568 02 Svitavy
Ředitel:
Mgr. Petr Hála
Tel.: 461 352 511
E-mail: petr.hala@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hála.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Svitavy

Jihomoravský kraj uznal vlastnické právo státu u dvou pozemků v Hodoníně

16.08.2019

Na základě iniciativy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně bylo zjištěno, že u dvou pozemků v areálu střední školy v hodonínské ulici Legionářů nebyly v minulosti naplněny podmínky pro zákonný přechod z majetku České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Lesy ČR převzaly od ÚZSVM pozemky na Svitavsku pod vodními plochami

30.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převedl do správy podniku Lesy České republiky čtyři pozemky v katastrálním území Telecí o celkové výměře 801 m2 v účetní hodnotě 1 569,96 Kč.

ÚZSVM převedl tři hektary pozemků v Chornicích na SPÚ

26.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách získal z odúmrti pozemky zemědělského charakteru v katastrálním území Chornice poblíž Moravské Třebové.

další aktuality