Středa, 16. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Svitavy

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Svitavy:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Milady Horákové 366/6
568 02 Svitavy
Ředitel:
Mgr. Petr Hála
Tel.: 461 352 511
E-mail: petr.hala@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hála.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Svitavy

ÚZSVM bezúplatně převedl část pozemků v Zálesí u Jevíčka Lesům České republiky

15.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převedl Lesům ČR spoluvlastnické podíly pozemků v katastrálním území Zálesí u Jevíčka, které tvoří koryto drobného vodního toku Nectava u východní hranice Pardubického kraje.

ÚZSVM ve Svitavách převzal majetek od ŘSD

03.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převzal do své příslušnosti hospodaření nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic.

Pozemek na břehu Prkenného a Jílového rybníka na Svitavsku má nového majitele

02.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách prodal pozemek v Třebařově na břehu Prkenného a Jílového rybníka.

další aktuality