Pátek, 22. března 2019

odbor Odloučené pracoviště Svitavy

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Svitavy:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Milady Horákové 366/6
568 02 Svitavy
Ředitel:
Mgr. Petr Hála
Tel.: 461 352 511
E-mail: petr.hala@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hála.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Svitavy

Svitavské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek pod restaurací

18.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodal pozemek v Moravské Třebové, který se nachází pod restaurací.

Správa železniční dopravní cesty získala od ÚZSVM dva pozemky

14.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách bezúplatně převedl Správě železniční dopravní cesty dva pozemky o výměře 3 545 m2 a účetní hodnotě 38 037,76 Kč v obci Městečko Trnávka.

ÚZSVM získal z odúmrti spoluvlastnický podíl k dvanácti pozemkům v Korouhvi

13.03.2019

V souvislosti s prošetřováním nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí se zaměstnancům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách podařilo nalézt spoluvlastníka dvanácti převážně zemědělských pozemků v obci Korouhev, jejichž celková výměra činí 34 614 m2.

další aktuality